En del av föreningen Gamla Carlscronas uppgift är att vårda och bevara konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och samla bidrag till Karlskronas historia för att i skrift och bild återge desamma

I vår lokal har vi konst av lokala konstnärer som avbildat staden under olika tidsepoker.

Våra samlingar är uppdelade i fotoarkiv, filmarkiv och bibliotek.

Fotoarkivet

Ända sedan föreningen bildades har en viktig uppgift varit att dokumentera de miljöer som riskerade att försvinna. Några av initiativtagarna till föreningens bildande, konstnärerna Erik Langemark och Tore Nobling gjorde detta genom sitt måleri och andra genom att fotografera. Under årens lopp har vi erhållit fotosamlingar som nu utgör en ovärderlig dokumentation av Karlskronamiljöer. Det kan nämnas Olle Olsson negativen. Tusentals bilder från 40-50-talet. Delar av Karlskronaprofilen Rostins samlingar med bl.a. glasplåtar.

Vi blir mycket glada varje gång man kommer med bilder eller negativ till oss.
”Vi tyckte det var synd att slänga dessa och tänkte att det kunde vara något för Er”.
Stort tack!!

Vi har under många år digitaliserat våra samlingar och fortfarande återstår många tusen bilder att bearbeta.

Bilderna används för att illustrera våra böcker och artiklar i Kaulskroniten.

Medlemmar och allmänheten har också möjlighet att se på våra bilder och beställa kopior.

Filmarkivet

I vårt filmarkiv har vi SF-filmer från 1900-talets början fram till dagens digitala klipp.
Det är otympligt att hantera gårdagens stora projektorer och filmkassetter.
Därför är de flesta konverterade till modernare format. Målsättningen är att allt så småningom skall finnas på dvd.

Vi har möjlighet att visa filmerna på storbild via projektor.

Föreningens Filmförteckning

Biblioteket

I vårt bibliotek kan du ta del av våra samlingar av litteratur och material om Karlskrona och Blekinge.

Vårt bibliotek, även kallat Langemarkrummet efter konstnären Erik Langemark.
Erik Langemark var en av idégivarna och grundarna till föreningen.
Vid sidan om kakelugnen hänger ett självporträtt och tavla skänkt av Eriks bror, Paul Langemark.
Här har du möjlighet att ta del av vår litteratur och samlingar om Karlskrona.

Biblioteket, kallat Langemarkrummet.
Biblioteket, i bakgrunden kansliet.