Skrivelser

Stadsmiljögrupp

Föreningen Gamla Carlscrona är engagerad i en rad frågor. Framför allt får vår Stadsmiljögrupp ofta anledning att yttra sig…

2022

Yttrande över:  Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona   2022-04-04
Yttrande över:  Ändring av Detaljplan för Hogland 21    2022-03-14
Yttrande över:  Ändring av Detaljplan för Gäddan 5, S. Saltö  2022-03-14
Yttrande över:  Detaljplan för Von Gerdten 59 (Västerudd). 2022-01-11

2021

Yttrande över:  Del av detaljplan Mariedal 6:17  21-11-22
Yttrande över:  Detaljplan Grenadjären 57 m.fl. Gräsvik 21-09-30
Yttrande över:  Detaljplan Pollux 32 m.fl. 1.  2021-07-26
Yttrande över:  detaljplan för Humble 2 m.fl. efter samråd.  2021-07-26
Yttrande över:  Detaljplan för Torstäva 13:25 m.fl.  2021-07-26
Yttrande över:  Detaljplan för Rapphönan 1 m.fl. Saltö. 2021-04-21
Yttrande över:  Detaljplan för Grenadjären 1 m.fl. Gräsvik.  2021-04-21
Yttrande över:  Detaljplan för Posse 4 m.fl. (Tullgården/Pantarholmen). 2021-03-22

2020

Yttrande över:  Ändring av detaljplan för Skeppsbron 4 och 5.  2020-11-20
Yttrande över:  Ändring av detaljplan för Humble 2 m.fl.  2020-07-30
Yttrande efter samråd: Detaljplan för Karlskrona 4:10, Kungsplan  2020-08-04
Yttrande över: Program till översiktsplan 2050,  2020-06-03
Yttrande över: Detaljplan för Posse 4 m.fl,   2020-02-27

2019

Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona 4:10, Kungsplan.  2019-08-08
Yttrande över: Wämöparkens kulturbyggnader förfaller…,   2019-06-30
Yttrande över: Detaljplan för Barken 1 m.fl. Pantarholmen,  2019-06-06
Yttrande över: Skolan 2 m.fl. Lyckeby,   2019-03-21
Yttrande över: Program till Översiktsplan 2050, Karlskrona kommun,
2019-03-21
Yttrande över: Detaljplan för Axel 1 m. fl,   2019-02-21
Yttrande över: Yttrande över detaljplan för Rugen 53 m.fl,  2019-02-21
Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona Gäddan 3 m.fl, Saltö  2019-01-23

2018

Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona 3:20, Rosenholms udde m-fl 
2018-12-12
Yttrande över: Detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl. 2018-11-20
Yttrande över: Detaljplan för Ingenjören 13 Blå port  2018-07-09
Yttrande över: Detaljplan för Barken 1 m.fl.  2018-05-21

2017

Yttrande över: Detaljplan för Bonde 8, Karlskrona   2017-10-06
Skrivelse: Till Länsstyrelsen avseende Hoglands Park   2017-08-28
Yttrande över: Detaljplan för Lagerstråle 7 i Kalvhagen 2017-07-22
Yttrande över: Detaljplan för kv Törnström 12, Möllebacken 2017-04-11
Yttrande över: Detaljplan för kv Lanternan, Hästö 2017-03-23
Yttrande över: Detaljplan för kv Nordström 15 m.fl. 2017-03-23
Yttrande över: Detaljplan för kv Gulin 1 m.fl. 2017-0323
Skrivelse: Till Länsstyrelsen  Fortsatt dialog om Carl XI-statyn  2017-01-16

2016

Yttrande från Blekinge Museum; Omgestaltning av Stortorget 2012-12-22
Skrivelse: Ett historiskt misstag   2016-12-22
Skrivelse: Till Länsstyrelsen  Car XI-statyn; kulturarv  2016-12-21
Skrivelse: Politiker lyssna Rädda kulturarvet  2016-12-07
Insändare: Carl-XI-statyn och Stortorget 2016-10-31
Yttrande över: Detaljplan för Riksbankshuset 2016-10-28
Yttrande över: Planprogram för Lyckeby centrum  2016-10-13
Yttrande över: Detaljplan för  Björkholmen 25 m.fl.  2016-10-13
Yttrande över: Detaljplan för västra Nättraby 2016-05-09
Insändare: Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona,  2016-05-03
Yttrande över: Detaljplan för Krutviken  2016-04-18
Yttrande över: Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö  2016-03-15

2015

Yttrande över: Detaljplan för Khilströmskaj m.m.   2015-12-17
Yttrande över: Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen – Karlskrona kommun   2015-07-12
Yttrande över: Detaljplan för Frimuraren 8, friskolan Galären, Karlskrona    2015-03-02

2014

Yttrande över: Detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl., etapp 1   2014-12-10
Yttrande över: Ändring av detaljplan för LASARETTET    2014-12-10
Yttrande över: Detaljplan för Garvaren 23 m.fl. Pantarholmen   2014-08-15
Yttrande över: Detaljplan Pottholmen, etapp 1    2014-06-11
Yttrande över: Ändring av detaljplan för Sparre mm   2014-03-15

2013

Skrivelse till Försvarsmakten: Skrivelse till Försvarsmakten om FGC:s ståndpunkt  2013-12-07
Yttrande över: Detaljplan för Säljö udde 2013-11-18
Yttrande över: Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.l 2013-07-05
Skrivelse: Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för skärgården 2013-07-05
Yttrande över:   Detaljplan för NORDSTJÄRNAN m.fl.  2013-07-05
Skrivelse, öppet brev, till kommunen: Öppet brev angående 1700-tals magasinen 2013-04-27
Yttrande över: Detaljplan för Fängelse 4 2013-03-27
Skrivelse: Ang. Strandgårdsbyggnaderna 2013-03-18
Skrivelse: Ang. Staren 6, Karlskrona 2013-01-08

2012

Skrivelser: Ang. 1700-talsmagasinen i Kalvhagen, 2 2012-12-18
Skrivelser: Ang. 1700-talsmagasinen i Kalvhagen 2012-10-16.
Överklagande av beslut om byggnadsminnesförklaring av magasinen på fastigh. Gulin 1 i Karlskrona. 2012-10-02
Förslag till namngivning av den öppna platsen av Ronnebygatan/Borgmästaregatan, till Rådmansplan. 2012-09-10
Yttrande över: Program för fördjupning av översiktsplan för skärgården. 2012-09-06
Yttrande över: Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona Kommun 2012-07-20
Yttrande över: Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona Kommun 2012-06-11
Öppet brev till BLM: Vad händer med Lars Petterstugan i Wämöparken 2012-05-08
Yttrande över: Detaljplan för Verkö 3:4 m.fl. Karlskrona kommun 2012-02-20
Yttrande över: Begäran om byggnadsminnesförklaring av Magasinen på Fastigheten Gulin 1,  Karlskrona kommun 2012-02-10

2011

Skrivelse till Länsstyrelsen/Kommunen: Ang. äldre bebyggelse inom Trossö, Karlskrona kommun 2011-12-07
Yttrande över: Ändring av detaljplan för WATTRANG 21 på Trossö. 2011-12-07
Yttrande över: Ändring av detaljplan för del av INGENJÖREN 7, Blå Port. 2011-11-08
Yttrande över: Detaljplan för del av DAHLBERG mm på Trossö. 2011-08-10
Yttrande över: Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö. 2011-08-10
Yttrande över: Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av K-na 4:43 på Trossö. 2011-07-31
Yttrande över: Detaljplan för del av DAHLBERG 45 m.fl. på Trossö. 2011-07-27
Skrivelse till Länsstyrelsen: Om Begäran om byggnadsminnesförklaring av Gamla Fängelset. 2011-03-04
Insändare: Riv inte Strandgårdsbyggnaderna 2011-01-13
Yttrande över: Program för detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl. 2011-01-09.

 2010

Yttrande över: Förslag till flytt av magasinsbyggnader på fastigheten Gulin. 2010-07-06
Yttrande över: Detaljplan för Spårvägen 9 m.fl. Gräsvik, Karlskrona kommun. 2010-06-30
Yttrande över: Detaljplan för del av Stumholmen 2-22 m.fl, Marinmuseum Karlskrona. 2010-06-30
Yttrande över: förslag till Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun. 2010-06-02
Yttrande över: Ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö. 2010-04-22
Yttrande över: Detaljplan för del av Stumholmen 2-22 m.fl, Marinmuseum i Karlskrona. 2010-04-22
Yttrande över: detaljplan för Karlskrona 6-24, Stadsträdgården, i Karlskrona kommun. 2010-03-23
Yttrande över: Detaljplan för del av Skantze 7, Ronnebygatan 3, Karlskrona. 2010-02-20
Förfrågan från Kommunen: Förslag till Kvartersnamn för Skeppsbrokajen. 2010-01-12

 

Övriga skrivelser

Carl XI-statyn och Stortorget

Bevara grönytorna kring Carl XI-statyn!
Med anledning av de förändringar (ingrepp) som är planerade att genomföras på Stortorget under 2017 har FGC, med stöd av medlemmarna, fortsatt att uppvakta Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Blekinge Museum, Lokalpressen m.fl. Vi anser att grönytorna kring statyn har lika historiskt värde som själva statyn och att den skall bevaras i sin helhet!
Du kan här ta del av skrivelser från och till FGC

2017
Svar från: Länsstyrelsen  2017-01-18
Skrivelse:
Till Länsstyrelsen  Fortsatt dialog om Carl XI-statyn  2017-01-16
Svar från: Länsstyrelsen  2017-01-12

2016
Yttrande från Blekinge Museum; Omgestaltning av Stortorget 2012-12-22
Skrivelse:
Ett historiskt misstag   2016-12-22
Skrivelse:
Till Länsstyrelsen  Car XI-statyn, ett kulturarv  2016-12-21
Skrivelse: Politiker lyssna Rädda kulturarvet  2016-12-07
Insändare: 
Carl-XI-statyn och Stortorget 2016-10-31
Insändare: Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona 2016-05-03