Utgivna böcker och annat material.

Den intresserade kan här hitta pärlor om det förflutna Karlskrona i ord, bild och ljud.
En del av böckerna har vi antikvariskt. Se ”Butiken”. Annars är du välkommen att besöka föreningslokalen.
Blekingesalen på stadsbiblioteket ger också en möjlighet att läsa och låna.  

1940-talet


SLUTSÅLD

1946  årsbok

Översättning av latinet av Erik Borgs panegryk 1683 över den nya staden Karlskrona

Författare:Einar Andersson

Grevagården, en studie i Karlskrona stads äldsta tomthisoria.

Författare: Sven-Öjvind Swahn

sl
SLUTSÅLD

1947  årsbok

Några Karlskronagårdar som försvunnit

Författare: Text och bilder av teckningslärare Erik Langemark

Skolförhållanden i det gamla Karlskrona

Författare: Fil.kand. Jan-Öjvind Swahn

Minnen från min skoltid

Författare: Tandläkare Gustaf Södöö

1948  årsbok

I Karlskrona år 1848

Författare: Marindirektör Gustaf Halldin

Teaterförhållanden i Karlskrona på 1840-talet

Författare: Fil.kand. Rune Hillbom

1948 häfte

Vägvisare i tid och rum

Författare: Sven-Öjvind Swahn

Teckningar: Erik Langemark

 

1949  årsbok

Kvarteret Läroverkets bebyggelsehistoria

De försvunna gårdarna

Författare: Erik Langemark

Kvarteret Läroverkets bebyggelse utmed N.Smedjegatan

Författare: Folkskollärare Sven-Öjvind Swahn

Från bondgård till gymnasium

Författare: Fil.kand. Jan-Öjvind Swahn

1950-talet

 

1950  årsbok

”Västerudden”

Motiv från Västerudden

av teckningslärare Erik Langemark

Västerudden

Författare: Sven-Öjvind Swahn

Västeruddens egen skola, Enskilda småbarnsskolan

Författare: Läroverksadjunkt Gottlieb Wirde

1951  årsbok

Björkholmen

Motiv från Björkholmen

Akvareller av teckningslärare Erik Langemark

Björkholmen i Karlskrona

Författare: Folkskollärare Sven-Öjvind Swahn

1952  årsbok

Karlskrona Sjömanshus

Författare: Okänd

Teckningar av teckningslärare Erik Langemark

 

1953  årsbok

Press och Pegas i gamla Karlskrona

Carlskrona Veckoblad under 1700-talet

Författare: Rune Hillbom

1954  årsbok

Amiralitetssjukhuset och Kungliga Flottans Sjukhus i Karlskrona

Författare: Inga Arwin-Lindskog

1956  årsbok

Nils Gustaf Rääfs brev till G.C. Gjörwell

Utgivna och kommenterade av  Bengt Utterström

 

1957  årsbok

Karlskronahus, rivna de senaste åren

Sex foton

Carlscrona

En skizz för resande

Författare: Georg Ameen

 

1958 – 1959  årsbok

Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona
1794 – 1863

Författare: Bengt Utterström

 1960-talet

 

1960 – 1963  årsbok

I Glädje och Sorg

Personverser från Kungl. Amiralitetsboktryckeriet i
Karlskrona 1728 – 1799

Författare: Jan-Öjvind Swahn

1964  årsbok

En köpmansgård i Karlskrona

Författare: Gun Wilstadius

1965  årsbok

Thörnska gården i Karlskrona

Författare: Inga Arwin-Lindskog

1966  årsbok

En Karlskrona-borgares dagbok

Lorens de Rees dagbok 1692 – 1735

Författare: Paul Wilstadius

1967  årsbok

Guldsmedsämbetet i Karlskrona

Författare: Paul Wilstadius

 

1968  årsbok

Urmakaresläkten Adamson

samt några andra hantverks-
och borgarsläkter i Karlskrona

Författare: Henry Hansson

 

1969  årsbok

Målareämbetet i Karlskrona och Johan Columbus

Författare: Gun Wilstadius

 1970-talet

1970  årsbok

Utsikt över Karlskrona, del 1

Studier över stadsmiljö och bebyggelse

Författare: Sigfrid Leander

1970  Ep-skiva

 

1971  årsbok

Utsikt över Karlskrona, del 2

kring Kvarteret Bonde och Södööska huset

Författare:Sigfrid Leander

1972  årsbok

Det förgångna Karlskrona

En samling skildringar i ord och bild

Författare: Tore Nobling

Årsboken är en minnesutgåva av den 1962 avlidne Konstnären Thore Noblings ” Det förgångna Karlskrona”. Text är oförändrad men bildmaterialet är till stor del utbytt mot annat liknande material, hämtat ur dels FGC:s svit av Karlskrona motiv och dels ur hans efterlämnade portfölj. En 1: och 2:a upplaga om vardera 500 ex kom ut 1950 resp.1953.

1972 Skrift

Sekelskiftesluft

En karlskronit minns och berättar

Författare: KALN  

Illustrationer: Sven-Olof Bergström

 

1973  årsbok

?Lind?

En världsartist från Karlskrona

Redaktörer: Gun Wilstadius och Nils Abrahamsson

1974  årsbok

Ett sekel med Thalia på Bollhus och Branta berg

(Om teaterlivet i Kralskrona under 17-1800-talet)
Författare: Rune Hillbom

1974  Häfte

Varvshistorier

Några personligheter och miljöer från Karlskrona

Författare: KALN

Illustrerad med foton, samt teckningar av Sven-Olof Bergström

1975  årsbok

Erik Langemark och gamla Karlskrona

Erik Langemarks akvareller

1975  bok

Minnesanteckningar från Carlscrona

Författare: KALN

1976  årsbok

Staden i våra hjärtan

minnen från skolan och hemstaden

Författare: Erik Pegelow

1976  bok

Minnen från 50 års tjänstgöring
vid Kungl. Svenska Flottan

Författare: Löjtnanten i Marinen Carl Wilhelm Westerberg

1976  bok

Trähus för Lancastermetod och grundskola

Amiralitets Barnhus Skolan i Carlscrona

Författare: Holger Holmgren


SLUTSÅLD

1977  årsbok

Landsortsteater i karlskronaperspektiv

Gästande sällskap och blekingska dramatiker 1850 – 1899

Författare: Rune Hillbom


SLUTSÅLD

1977  Häfte

Ett Gammalt Handelshus 1829 – 1912

 Nyutgåva av skriften ”Ett Gammalt Handelshus 1829 – 1912”

tryckt år 1912. Om Palanderska gården.

Akvarellen på framsidan är gjord av Sven-Olof Bergström


SLUTSÅLD

1977  bok

Sällskapet Jultomtarna i Karlskrona 1877 – 1977

Författare: Gertrud Sahlström, Dagny Hjelm m.fl.


SLUTSÅLD

1977  bok

Erik Langemark och Carlscrona

En skildring av det gamla Karlskrona

Akvareller av Erik Langemark


SLUTSÅLD

1978  årsbok

Karlskronas yttre skärgård

om dess historia, arbetsliv och folktro

Författare: Hjalmar Berglund

Upplaga 2000 ex


SLUTSÅLD

1978  bok

Beskrifning om Lösens och Augerums socknar i Blekinge af Ed. F.

Skrivit av Edvard Zacharias Fagerlund år 1865

Faksimil av bok utgiven i Karlskrona
år 1865 av Clemens Witt

Upplaga 1000 ex.


SLUTSÅLD

1978  häfte

Gamla Carlscrona i nytt ljus

Författare: Sigfrid Leander


SLUTSÅLD

1978  bok

Karlskrona 300 år, del 1

en återblick i ord och bild 1679 – 1862

Författare: Rune Hillbom under medverkan av Erik Langemark


SLUTSÅLD

1979  årsbok

Vega – Svens dagbok

Bearbetning och kommentarer av Bengt Garting


SLUTSÅLD

1979  bok

Minnen och historier från Carlscrona

Författare: KALN 


SLUTSÅLD

1979  bok

Beskrifning om Nettraby socken i Blekinge af Ed. F.

Författad av Edvard Zacharias Fagerlund år 1865

Fasimil av bok utgiven i Karlskrona 1861 av Alfred Halldén

Upplaga 1000 ex

 1980-talet

 
SLUTSÅLD

1980  årsbok

Ordensliv i Carlscrona

Författare: Bengt Garting


SLUTSÅLD

1980  bok

Spårvagnen ”LÅDAN” i Carlscrona

Författare: Åke Ulvesjö


SLUTSÅLD

1980  bok

Nättrabybanan

Författare: Lennart Welander


SLUTSÅLD

1980  häfte

FGC Jubileumsskrift 1945 – 1980


SLUTSÅLD

1981  årsbok

Karlskrona Teater och samtida scener i
Karlskronaregionen 1900 -1939

Författare: Rune Hillbom


SLUTSÅLD

1981  bok

Där har jag mina rötter

Författare: Ove Larson


SLUTSÅLD

1982  årsbok

Edward

en sjökadetts brev och dagböcker
från sommarexpeditioner med
ångkorvetten Saga år 1906 – 1907

Text: Ove Larson och Christer Fredholm


SLUTSÅLD

1982  Häfte

Kvarteret Läroverket i Karlskrona

Författare: Ulrika Hansson


SLUTSÅLD

1982  bok

Karlskrona 300 år, del II

en återblick i ord och bild 1863 – 1930

Författare: Rune Hillbom under medverkan av Erik Langemark


SLUTSÅLD

1982  bok

Minnen och berättelser från hembygden

Författare: Rikard Svensson


SLUTSÅLD

1983  årsbok

Karlskronabilder

Text av Erik Langemark, foto C.A. Månsson


SLUTSÅLD

1984  årsbok

Liv och gärning

Fredrik Henrik af Chapman

Kommenterad av Rune Hillbom

En rysare i sydost

omfattande bedrägeri, stöld, lurendrejeri
samt vållande av annans död

Relaterad av Rune Hillbom
Numrerad upplaga om 500 ex. 

1985  årsbok

Tore Nobling

Författare: Erik Langemark

akvareller och teckningar av Tore Nobling


SLUTSÅLD

1986  årsbok

Skärgårdsliv

Författare: Hjalmar Berglund

Upplaga 2000 ex

 
SLUTSÅLD

1986  bok

Karlskrona 300 år, del III

en återblick i ord och bild 1931 – 1937

Författare: Agnes Wirén under medverkan av Erik Langemark


SLUTSÅLD

1987  årsbok

Så minns jag Västerudden

Författare: Bengt Andersson


SLUTSÅLD

1988  årsbok

Kring en Örlogsstad

Författare: Per Rostin

ISBN 91-971152-0-7


SLUTSÅLD

1989  årsbok

Björkholmen I Karlskrona

Författare: Sven-Öjvind Swahn

Nyutgåva av årsbok 1951

ISBN 91-971152-1-5

 1990-talet


SLUTSÅLD

1990  årsbok

 Jarramas – Livet ombord på en fullriggare

Författare: Vincent Rundkvist

ISBN 91-971152-2-3


SLUTSÅLD

1991  årsbok

Min ungdoms stad

Författare: Ingrid Björkman Yllenius

ISBN 91-971152-3-1

1992  årsbok

Resor till Carlskrona 1750 – 1860

Elva reseberättelser från tiden 1750 – 1860

samlade och översatta av Torsten Samzelius

ISBN 91-971152-4-X
Nytryck år 2000


SLUTSÅLD

1993  årsbok

Hemma vid varvsmuren

Författare: Bengt Andersson

ISBN 91-971152-5-8


SLUTSÅLD

1994  årsbok

Flottans Musikkår

Författare: Per Rostin

ISBN 91-971152-6-6
2700 ex


SLUTSÅLD

1995 årsbok
En stadsvandring med Erik Langemark

Författare: Kelly Lindblom
ISBN 91-971152-7-4
4800 ex


SLUTSÅLD

1996  årsbok

Mitt 40-tal

Författare: Greta Erhamn

ISBN 91-971152-8-2

920 ex


SLUTSÅLD

1997  årsbok

Det gamla fotografiet

Författare: Åke Ulvesjö

ISBN 91-971152-9-0
1414 ex


SLUTSÅLD

1998  årsbok

Vår ungdoms badplats

Saltö – Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening

1700 ex

1999  årsbok

Två Karlskronaföretag

Dynapac

Författare:  Kjell Nilsson

Carl E. Lindwall

Författare: Stig Larsson

ISBN 91-973792-0-4

2000 ex

2000-talet

2000  årsbok

Livet är en gåta

Författare: Ernst Alvik

ISBN 91-973792-1-2

1500 ex

2000  bok

Resor till Carlskrona 1750 – 1860

Elva reseberättelser från tiden 1750 – 1860

samlade och översatta av Torsten Samzelius

ISBN 91-971152-4-X  

Nytryck av årsbok 1992 med nytt pärmomslag

750 ex 

2000  bok

1:a maj-reveljen i Karlskrona, ett 20-årigt perspektiv

Sammanställt och text av Bert Svanstein
Teckningar av Sven Olof Bergström  

1000 ex

2001  årsbok

Bilder – Minnen – min rikedom

Författare: Bengt Andersson

ISBN 91-973792-2-0

2002  bok

Rävarumpa, Ängel och Törnrosa

Författare: Meta Ottosson

ISBN 91-87686-79-1

 
SLUTSÅLD

2003  årsbok

Barn av sin tid

Författare: Åsa Håkansson

ISBN 91-973792-3-9

2003  bok

Sjömännens stad

En bok om de gamla stadsdelarna Björkholmen och Väster Udd i Karlskrona samt dess invånare

Författare: Erik Hägg

Faksimil av bok utgiven 1915 i Karlskrona

2004  ingen bok utkom detta år

 
SLUTSÅLD

2005  årsbok

Karlskrona Då och Nu

Sammanställt av Bokkommittén i FGC

ISBN 91-973792-4-7
Upplaga 1500 ex 

 
SLUTSÅLD

2005  bok

HÄSTÖ IF

En resa i tiden 1938 – 2005

Författare: Torbjörn Sunesson

ISBN 91-973792-5-5
Upplaga 1000 ex 

2006  årsbok

Länkar till det förflutna

”Lär känna din stad”

Författare: Ingemar Fredriksson

ISBN 91-973792-6-3
Upplaga: 1500 ex 

2007  årsbok

Verkö före bron

Författare: Åsa Håkansson Barbro Täveby

ISBN 91-973792-7-1
Upplaga: 800 ex 


SLUTSÅLD

2008  årsbok

Butiker vi minns

”Inget varar för evigt”

Studiecirkel hos PRO-Handels Karlskrona-Ronneby
Sammanställt av Ingemar Fredriksson

ISBN 91-973792-8-1
Upplaga: 1000 ex 

 

2009  årsbok

SVEAs hörna

En hundraårig butiksepok

Författare: Nils-Harald Ottosson

ISBN 978-91-85571-32-1
Upplaga: 750 ex 

2010-talet

 

2010  årsbok

Folkliv och händelser i bild från Karlskrona

Från 1900-talets första hälft

Sammanställt av föreningens bokkommitté

ISBN 978-91-85571-44-4
Upplaga: 2000 ex

Föreningen Gamla Carlscrona årsbok 2011 - Carlscrona i tid och rum
SLUTSÅLD

2011  årsbok

Carlscrona i tid och rum

Spännande möten med stadens förflutna

Författare: Ingemar Fredriksson 

ISBN 978-91-973792-9-8
Upplaga: 800 ex


SLUTSÅLD

2012  årsbok

Betjäntens pojke

Barndomsåren bland herrskap och tjänstefolk

Författare: Sten A Petersson

ISBN 978-91-980766-0-8
Upplaga: 600 ex

 Årsbok 2013
SLUTSÅLD

2013  årsbok

En vandring i Carlscrona

Unika spännande bilder från fotografins barndom,
1850-talet till 1940-talet

Sammanställd av föreningens bokkommitté

ISBN 978-91-980766-1-5 Upplaga: 1000 ex

 

SLUTSÅLD

2014  årsbok

Hästö, Karlskronas vagga

Från bondgård, herrgård, villastad till stadsdel

Författare Göran Mårtensson

ISBN 978-91-980766-2-2 Upplaga: 900 ex

 Årsbok 2015 FGC framsida

 2015  årsbok

Erik Langemark och Gamla Karlskrona

En faksimil av tidigare utgiven bok med anledning av Erik Langemarks 100-årsminne.
Bokens andra del berättar om FGC med anledning av föreningens 70-årdsjubileum

Sammanställd av föreningens bokkommitté

ISBN –  Upplaga: 900 ex

arsboken-2016

2016  årsbok

Senaste nytt – från förr

Med stor kunskap berättar och förklarar Ingemar Fredriksson skeenden och fakta i vår stads historia. Nyheter för de flesta. Under många år har han samlat på sig fakta och rett ut oklarheter och är en stor kunskapskälla som bl.a. resulterat i böcker och tidningsartiklar.

Författare Ingemar Fredriksson, Bokgruppen

ISBN 978-91-980766-4-6 Upplaga: 700 ex

2017  årsbok

Vykortshälsningar från Carlskrona

 Föreningen Gamla Carlscrona ger i boken en kort inblick i vykortets historia ur ett Karlskronaperspektiv, exempel på fantasifulla kort med Karlskronamotiv och en spännande vandring runt om i ”staun” i slutet av seklet 1800 fram till ca 1930.

Författare, Bokgruppen

ISBN 978-91-980766-5-3 Upplaga: 800 ex

2018  årsbok

2018 presenterades ingen egen årsbok i föreningen.

2019  årsbok

Boken innehåller utvalda lokalhistoriska och nostalgiska pusselbitar från några artiklar tidigare publicerade i tidningarna ”Vårt Karlskrona” och ”Blekinge Posten” samt i någon tidigare av Föreningen Gamla Carlscronas årsböcker. Dock är flera kapitel också helt nyskrivna

Författare Ingemar Fredriksson, Bokgruppen

ISBN 978-91-980766-6-0 Upplaga: 650ex

 

2023 Årsbok

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.