Utgivna böcker och annat material.

Den intresserade kan här hitta pärlor om det förflutna Karlskrona i ord, bild och ljud.

2023  årsbok

Ett urval av Gunnar Ekströms bilder från 1940-2000, gjort av Sten A Petersson med texter av densamme i samarbete med Bokgruppen

Möllebacken

Den första delen av en serie häften med bilder och texter om vår stads olika stadsdelar författat av Bokgruppen.

Kalvhagen – västra delen

Den andra delen av en serie häften med bilder och texter om vår stads olika stadsdelar författat av Bokgruppen.
Häftet kommer att finnas till försäljning på Lövmarknaden 2024.

Häftet Kalvhagen – östra delen är planerat att finnas framme till Lövmarknaden 2025.

2010-talet

2019  årsbok

Boken innehåller utvalda lokalhistoriska och nostalgiska pusselbitar från några artiklar tidigare publicerade i tidningarna ”Vårt Karlskrona” och ”Blekinge Posten” samt i någon tidigare av Föreningen Gamla Carlscronas årsböcker. Dock är flera kapitel också helt nyskrivna
Författare Ingemar Fredriksson, Bokgruppen
ISBN 978-91-980766-6-0 Upplaga: 650ex
 

2018  årsbok

2018 presenterades ingen egen årsbok i föreningen.

2017  årsbok

Vykortshälsningar från Carlskrona

 Föreningen Gamla Carlscrona ger i boken en kort inblick i vykortets historia ur ett Karlskronaperspektiv, exempel på fantasifulla kort med Karlskronamotiv och en spännande vandring runt om i ”staun” i slutet av seklet 1800 fram till ca 1930.
Författare, Bokgruppen
ISBN 978-91-980766-5-3 Upplaga: 800 ex

arsboken-2016

2016  årsbok

Senaste nytt – från förr

Med stor kunskap berättar och förklarar Ingemar Fredriksson skeenden och fakta i vår stads historia. Nyheter för de flesta. Under många år har han samlat på sig fakta och rett ut oklarheter och är en stor kunskapskälla som bl.a. resulterat i böcker och tidningsartiklar.
Författare Ingemar Fredriksson, Bokgruppen
ISBN 978-91-980766-4-6 Upplaga: 700 ex

 Årsbok 2015 FGC framsida

 2015  årsbok

Erik Langemark och Gamla Karlskrona

En faksimil av tidigare utgiven bok med anledning av Erik Langemarks 100-årsminne.
Bokens andra del berättar om FGC med anledning av föreningens 70-årdsjubileum

Sammanställd av föreningens bokkommitté
ISBN –  Upplaga: 900 ex

 

2014  årsbok

Hästö, Karlskronas vagga

Från bondgård, herrgård, villastad till stadsdel

Författare Göran Mårtensson
ISBN 978-91-980766-2-2 Upplaga: 900 ex

 Årsbok 2013

2013  årsbok

En vandring i Carlscrona

Unika spännande bilder från fotografins barndom,
1850-talet till 1940-talet

Sammanställd av föreningens bokkommitté
ISBN 978-91-980766-1-5 Upplaga: 1000 ex

2012  årsbok

Betjäntens pojke

Barndomsåren bland herrskap och tjänstefolk

Författare: Sten A Petersson
ISBN 978-91-980766-0-8
Upplaga: 600 ex

Föreningen Gamla Carlscrona årsbok 2011 - Carlscrona i tid och rum

2011  årsbok

Carlscrona i tid och rum

Spännande möten med stadens förflutna

Författare: Ingemar Fredriksson 
ISBN 978-91-973792-9-8
Upplaga: 800 ex

 

2010  årsbok

Folkliv och händelser i bild från Karlskrona

Från 1900-talets första hälft

Sammanställt av föreningens bokkommitté
ISBN 978-91-85571-44-4
Upplaga: 2000 ex

2000-talet

 

2009  årsbok

SVEAs hörna

En hundraårig butiksepok

Författare: Nils-Harald Ottosson
ISBN 978-91-85571-32-1
Upplaga: 750 ex 

2008  årsbok

Butiker vi minns

”Inget varar för evigt”

Studiecirkel hos PRO-Handels Karlskrona-Ronneby
Sammanställt av Ingemar Fredriksson
ISBN 91-973792-8-1
Upplaga: 1000 ex 

2007  årsbok

Verkö före bron

Författare: Åsa Håkansson Barbro Täveby
ISBN 91-973792-7-1
Upplaga: 800 ex 

2006  årsbok

Länkar till det förflutna

”Lär känna din stad”

Författare: Ingemar Fredriksson
ISBN 91-973792-6-3
Upplaga: 1500 ex 

 

2005  bok

HÄSTÖ IF

En resa i tiden 1938 – 2005

Författare: Torbjörn Sunesson
ISBN 91-973792-5-5
Upplaga 1000 ex 

 

2005  årsbok

Karlskrona Då och Nu

Sammanställt av Bokkommittén i FGC
ISBN 91-973792-4-7
Upplaga 1500 ex 

2004  ingen bok utkom detta år

2003  bok

Sjömännens stad

En bok om de gamla stadsdelarna Björkholmen och Väster Udd i Karlskrona samt dess invånare

Författare: Erik Hägg
Faksimil av bok utgiven 1915 i Karlskrona

 

2003  årsbok

Barn av sin tid

Författare: Åsa Håkansson
ISBN 91-973792-3-9

2002  bok

Rävarumpa, Ängel och Törnrosa

Författare: Meta Ottosson
ISBN 91-87686-79-1

2001  årsbok

Bilder – Minnen – min rikedom

Författare: Bengt Andersson
ISBN 91-973792-2-0

2000  bok

1:a maj-reveljen i Karlskrona, ett 20-årigt perspektiv

Sammanställt och text av Bert Svanstein
Teckningar av Sven Olof Bergström  

1000 ex

2000  bok

Resor till Carlskrona 1750 – 1860

Elva reseberättelser från tiden 1750 – 1860

samlade och översatta av Torsten Samzelius
ISBN 91-971152-4-X  
Nytryck av årsbok 1992 med nytt pärmomslag
750 ex 

2000  årsbok

Livet är en gåta

Författare: Ernst Alvik
ISBN 91-973792-1-2
1500 ex

 1990-talet

1999  årsbok

Två Karlskronaföretag

Dynapac

Författare:  Kjell Nilsson

Carl E. Lindwall

Författare: Stig Larsson
ISBN 91-973792-0-4
2000 ex

1998  årsbok

Vår ungdoms badplats

Saltö – Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening
1700 ex

1997  årsbok

Det gamla fotografiet

Författare: Åke Ulvesjö
ISBN 91-971152-9-0
1414 ex

1996  årsbok

Mitt 40-tal

Författare: Greta Erhamn
ISBN 91-971152-8-2

920 ex

1995 årsbok
En stadsvandring med Erik Langemark

Författare: Kelly Lindblom
ISBN 91-971152-7-4
4800 ex

1994  årsbok

Flottans Musikkår

Författare: Per Rostin
ISBN 91-971152-6-6
2700 ex

1993  årsbok

Hemma vid varvsmuren

Författare: Bengt Andersson
ISBN 91-971152-5-8

1992  årsbok

Resor till Carlskrona 1750 – 1860

Elva reseberättelser från tiden 1750 – 1860

samlade och översatta av Torsten Samzelius
ISBN 91-971152-4-X
Nytryck år 2000

1991  årsbok

Min ungdoms stad

Författare: Ingrid Björkman Yllenius
ISBN 91-971152-3-1

1990  årsbok

 Jarramas – Livet ombord på en fullriggare

Författare: Vincent Rundkvist
ISBN 91-971152-2-3

 1980-talet

1989  årsbok

Björkholmen I Karlskrona

Författare: Sven-Öjvind Swahn
Nyutgåva av årsbok 1951
ISBN 91-971152-1-5

1988  årsbok

Kring en Örlogsstad

Författare: Per Rostin
ISBN 91-971152-0-7

1987  årsbok

Så minns jag Västerudden

Författare: Bengt Andersson

 

1986  bok

Karlskrona 300 år, del III

en återblick i ord och bild 1931 – 1937

Författare: Agnes Wirén under medverkan av Erik Langemark

1986  årsbok

Skärgårdsliv

Författare: Hjalmar Berglund

Upplaga 2000 ex

1985  årsbok

Tore Nobling

Författare: Erik Langemark
akvareller och teckningar av Tore Nobling

1984  årsbok

Liv och gärning

Fredrik Henrik af Chapman

Kommenterad av Rune Hillbom

En rysare i sydost

omfattande bedrägeri, stöld, lurendrejeri
samt vållande av annans död

Relaterad av Rune Hillbom
Numrerad upplaga om 500 ex. 

1983  årsbok

Karlskronabilder

Text av Erik Langemark, foto C.A. Månsson

1982  bok

Minnen och berättelser från hembygden

Författare: Rikard Svensson

1982  bok

Karlskrona 300 år, del II

en återblick i ord och bild 1863 – 1930

Författare: Rune Hillbom under medverkan av Erik Langemark

1982  Häfte

Kvarteret Läroverket i Karlskrona

Författare: Ulrika Hansson

1982  årsbok

Edward

en sjökadetts brev och dagböcker
från sommarexpeditioner med
ångkorvetten Saga år 1906 – 1907

Text: Ove Larson och Christer Fredholm

1981  bok

Där har jag mina rötter

Författare: Ove Larson

1981  årsbok

Karlskrona Teater och samtida scener i
Karlskronaregionen 1900 -1939

Författare: Rune Hillbom

1980  häfte

FGC Jubileumsskrift 1945 – 1980

1980  bok

Nättrabybanan

Författare: Lennart Welander

1980  bok

Spårvagnen ”LÅDAN” i Carlscrona

Författare: Åke Ulvesjö

 

1980  årsbok

Ordensliv i Carlscrona

Författare: Bengt Garting

 1970-talet

1979  bok

Beskrifning om Nettraby socken i Blekinge af Ed. F.

Författad av Edvard Zacharias Fagerlund år 1865
Fasimil av bok utgiven i Karlskrona 1861 av Alfred Halldén
Upplaga 1000 ex

1979  bok

Minnen och historier från Carlscrona

Författare: KALN 

1979  årsbok

Vega – Svens dagbok

Bearbetning och kommentarer av Bengt Garting

1978  bok

Karlskrona 300 år, del 1

en återblick i ord och bild 1679 – 1862

Författare: Rune Hillbom under medverkan av Erik Langemark

1978  häfte

Gamla Carlscrona i nytt ljus

Författare: Sigfrid Leander

1978  bok

Beskrifning om Lösens och Augerums socknar i Blekinge af Ed. F.

Skrivit av Edvard Zacharias Fagerlund år 1865
Faksimil av bok utgiven i Karlskrona
år 1865 av Clemens Witt

Upplaga 1000 ex.

1978  årsbok

Karlskronas yttre skärgård

om dess historia, arbetsliv och folktro

Författare: Hjalmar Berglund
Upplaga 2000 ex

1977  bok

Erik Langemark och Carlscrona

En skildring av det gamla Karlskrona

Akvareller av Erik Langemark

1977  bok

Sällskapet Jultomtarna i Karlskrona 1877 – 1977

Författare: Gertrud Sahlström, Dagny Hjelm m.fl.

1977  Häfte

Ett Gammalt Handelshus 1829 – 1912

 Nyutgåva av skriften ”Ett Gammalt Handelshus 1829 – 1912”
tryckt år 1912. Om Palanderska gården.
Akvarellen på framsidan är gjord av Sven-Olof Bergström

1977  årsbok

Landsortsteater i karlskronaperspektiv

Gästande sällskap och blekingska dramatiker 1850 – 1899

Författare: Rune Hillbom

1976  bok

Trähus för Lancastermetod och grundskola

Amiralitets Barnhus Skolan i Carlscrona

Författare: Holger Holmgren

1976  bok

Minnen från 50 års tjänstgöring
vid Kungl. Svenska Flottan

Författare: Löjtnanten i Marinen Carl Wilhelm Westerberg

1976  årsbok

Staden i våra hjärtan

minnen från skolan och hemstaden

Författare: Erik Pegelow

1975  bok

Minnesanteckningar från Carlscrona

Författare: KALN

1975  årsbok

Erik Langemark och gamla Karlskrona

Erik Langemarks akvareller

1974  Häfte

Varvshistorier

Några personligheter och miljöer från Karlskrona

Författare: KALN
Illustrerad med foton, samt teckningar av Sven-Olof Bergström

1974  årsbok

Ett sekel med Thalia på Bollhus och Branta berg

(Om teaterlivet i Kralskrona under 17-1800-talet)
Författare: Rune Hillbom

 

1973  årsbok

?Lind?

En världsartist från Karlskrona

Redaktörer: Gun Wilstadius och Nils Abrahamsson

1972 Skrift

Sekelskiftesluft

En karlskronit minns och berättar

Författare: KALN  
Illustrationer: Sven-Olof Bergström

1972  årsbok

Det förgångna Karlskrona

En samling skildringar i ord och bild

Författare: Tore Nobling
Årsboken är en minnesutgåva av den 1962 avlidne Konstnären Thore Noblings ” Det förgångna Karlskrona”. Text är oförändrad men bildmaterialet är till stor del utbytt mot annat liknande material, hämtat ur dels FGC:s svit av Karlskrona motiv och dels ur hans efterlämnade portfölj. En 1: och 2:a upplaga om vardera 500 ex kom ut 1950 resp.1953.

 

1971  årsbok

Utsikt över Karlskrona, del 2

kring Kvarteret Bonde och Södööska huset

Författare:Sigfrid Leander

1970  Ep-skiva

1970  årsbok

Utsikt över Karlskrona, del 1

Studier över stadsmiljö och bebyggelse

Författare: Sigfrid Leander

 1960-talet

 

1969  årsbok

Målareämbetet i Karlskrona och Johan Columbus

Författare: Gun Wilstadius

 

1968  årsbok

Urmakaresläkten Adamson

samt några andra hantverks-
och borgarsläkter i Karlskrona

Författare: Henry Hansson

1967  årsbok

Guldsmedsämbetet i Karlskrona

Författare: Paul Wilstadius

1966  årsbok

En Karlskrona-borgares dagbok

Lorens de Rees dagbok 1692 – 1735

Författare: Paul Wilstadius

1965  årsbok

Thörnska gården i Karlskrona

Författare: Inga Arwin-Lindskog

1964  årsbok

En köpmansgård i Karlskrona

Författare: Gun Wilstadius

 

1960 – 1963  årsbok

I Glädje och Sorg

Personverser från Kungl. Amiralitetsboktryckeriet i
Karlskrona 1728 – 1799

Författare: Jan-Öjvind Swahn

1950-talet

 

1958 – 1959  årsbok

Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona
1794 – 1863

Författare: Bengt Utterström

 

1957  årsbok

Karlskronahus, rivna de senaste åren

Sex foton

Carlscrona

En skizz för resande

Författare: Georg Ameen

1956  årsbok

Nils Gustaf Rääfs brev till G.C. Gjörwell

Utgivna och kommenterade av  Bengt Utterström

1954  årsbok

Amiralitetssjukhuset och Kungliga Flottans Sjukhus i Karlskrona

Författare: Inga Arwin-Lindskog

 

1953  årsbok

Press och Pegas i gamla Karlskrona

Carlskrona Veckoblad under 1700-talet

Författare: Rune Hillbom

1952  årsbok

Karlskrona Sjömanshus

Författare: Okänd
Teckningar av teckningslärare Erik Langemark

1951  årsbok

Björkholmen

Motiv från Björkholmen

Akvareller av teckningslärare Erik Langemark

Björkholmen i Karlskrona

Författare: Folkskollärare Sven-Öjvind Swahn

 

1950  årsbok

”Västerudden”

Motiv från Västerudden

av teckningslärare Erik Langemark

Västerudden

Författare: Sven-Öjvind Swahn

Västeruddens egen skola, Enskilda småbarnsskolan

Författare: Läroverksadjunkt Gottlieb Wirde

1940-talet

 

1949  årsbok

Kvarteret Läroverkets bebyggelsehistoria

De försvunna gårdarna

Författare: Erik Langemark

Kvarteret Läroverkets bebyggelse utmed N.Smedjegatan

Författare: Folkskollärare Sven-Öjvind Swahn

Från bondgård till gymnasium

Författare: Fil.kand. Jan-Öjvind Swahn

1948 häfte

Vägvisare i tid och rum

Författare: Sven-Öjvind Swahn
Teckningar: Erik Langemark

1948  årsbok

I Karlskrona år 1848

Författare: Marindirektör Gustaf Halldin

Teaterförhållanden i Karlskrona på 1840-talet

Författare: Fil.kand. Rune Hillbom

1947 årsbok

Några Karlskronagårdar som försvunnit

Författare: Text och bilder av teckningslärare Erik Langemark

Skolförhållanden i det gamla Karlskrona

Författare: Fil.kand. Jan-Öjvind Swahn

Minnen från min skoltid

Författare: Tandläkare Gustaf Södöö

1946  årsbok

Översättning av latinet av Erik Borgs panegryk 1683 över den nya staden Karlskrona

Författare:Einar Andersson

Grevagården, en studie i Karlskrona stads äldsta tomthisoria.

Författare: Sven-Öjvind Swahn