Kaulskroniten

Vår medlemstidning ”Kaulskroniten” utkommer två gånger per år.

Här publicerar vi berättelser om Karlskrona, som medlemmarna skickar in. Fakta och debattartiklar om vår stad. Agenda på våra aktiviteter.

Så började det:

Lite historiskt hur medlemsbladet kom till.

Det hade länge funnits behov av att ge ut ett medlemsblad för att ge skribenter och medlemmar möjlighet att lämna kulturellt värdefull information om livet i flydda dagars Karlskrona.

Våren 1986 presenterades ”Minnenas bok” med verksamhetsberättelse för året 1985. En berättelse av Gunnar Strindhagen ”Så minns jag Varvsgatan”.
Det utlystes även en tävling för att ge medlemsbladet ett fyndigt namn. Namnet blev ”Kaulskroniten”. Till redaktör utsågs Sten A. Petersson, som idag 2022 fortfarande är redaktör tillsammans med vice redaktören Katarina Möller med den äran.

Vi presenterar här några äldre nummer av Kaulskroniten

Medlemsbladet Kaulskroniten som PDF.

Kaulskroniten-2023-1

Artikellista

Kaulskroniten – Artiklar