Föreningen Gamla Carlscrona bildades 1945

Idén till en hembygdsförening kom från konstnären Erik Langemark. Han hade noterat rivningsraseriet i staden och börjat avbilda det ”gamla Karlskrona” tillsammans med konstnären Tore Nobling.

Ett vernissage av konstnärerna var upptakten till att bilda Föreningen Gamla Carlscrona, vars syfte fastställdes till;

  • att vårda och bevara historiskt, topografiskt, konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och särdrag i Karlskrona
  • att verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Karlskronas omdaning och utveckling
  • att samla bidrag till Karlskronas historia, samt att i skrift och bild återge desamma
  • att uppliva och levandegöra minnet av märkligare tilldragelser och personligheter ur Karlskronas historia
  • att bidraga till specialundersökningar från äldre skeden i Karlskronas historia, och redogöra för viktiga beslut och händelser inom Karlskrona under det senast förflutna året
  • att samla medlemmar och intresserade till information och upplysning om Karlskrona

En kort historik

Onsdagen den 5 december 1945 på kvällen var det vernissage i Blekinge Museum. En utställning kallad ”Gamla Karlskrona”, med verk av de båda unga Karlskronakonstnärerna Erik Langemark och Tore Nobling presenterades. Meningen med vernissagen var att försöka få till stånd en förening som skulle slå vakt om stadens gamla minnen av olika slag.

En mångfald människor hade samlats och de guidades genom utställningen av ”magister Swahn”, folkskollärare, radioman, författare men framför allt Karlskronaälskare. Sven-Öjvind Swahn var den rätte mannen för detta. Redan denna kväll meddelade ett tjugotal personer intresse för medlemskap.
Så började det!
Sven-Öjvind, som också blev föreningens förste ordförande, tog tillsammans med de båda konstnärerna initiativet att grunda vår hembygdsförening. Den nya föreningen konstituerade sig i Blekinge Museum den 19 december 1945, och denna dag räknar vi som Föreningens ”födelsedag”.
Föreningen kom att präglas av dessa tre herrar samt den omåttligt populäre medlemmen Bert Svanstein. Under den senares ordförandeskap mellan åren 1970 – 1980, växte medlemsantalet från 258 till 3618. Några flera namn som också betytt mycket för FGC:s framgångar är Hans-Göran Rydberg och Sten A. Petersson. Sten efterträdde Kerstin Södöö som sekreterare och fick 1985 gehör för idén att starta ett medlemsblad. Med kallelsen till årsmötet 1986 utkom första numret av FGC:s medlemsblad. Två nummer om året av ”Kaulskroniten”, som blev tidningens namn, har sedan dess utgivits, med Sten som ansvarig redaktör.

1970-talet blev de stora framgångarnas decennium för FGC under Bert Svansteins ledarskap. Vid årsmöten och filmkvällar fylldes konserthusteatern till sista plats av entusiastiska föreningsmedlemmar. Det ordnades stadsvandringar, utflykter, föredrag och studiebesök, utrymmet medger inte att räkna upp allt. Det hände att man tvingades lotta ut platserna i konserthuset då det inte fanns plats för alla. Den otroligt populära kursserien ”Lär känna Din stad” med Erik Langemark och Harry Clarhed som föredragshållare anordnades i samverkan mellan FGC och föreningen Norden. Stadens banker tävlade om att överträffa varandra som värdar genom att erbjuda lokaler och förtäring. Dessa kurser pågick under flera år.
Bokutgivningen, speciellt årsboken till skyltsöndagen, då författarna signerar sina alster, köade medlemmarna efter. I dåvarande lokalen, Borgmästaregatan 1, visades diabilder och föreningens många 16 mm filmer, de flesta med ingenjören och Karlskronasonen Anders Abrahamsson som upphovsman.
FGC köpte också in många filmer med anknytning till Karlskrona från SF-arkivet. Föreningens filmskatt har numera överförts på video och kan visas i föreningens lokal samt vid efterfrågan på olika institutioner och äldreboende, mm.
Under årens lopp utökades också sortimentet med julkort, vykort med stadsvyer, medlemsnål, mm. Speciellt populära har Carlscronagramen av konstnären Sven-Olof Bergströms olika Karlskronamotiv blivit.

Från tidiga 80-talet har föreningen också salustånd på Lövmarknaden, som hålls på stortorget vid midsommartid. Vi deltager även i ”Hembygdens dag”, vilken arrangeras i Karlskronas folk- och hembygdspark, ”Vämöparken”, på sensommaren. Föreningen är också medarrangör vid Marinmusikens traditionella ”Reveljmarsch” genom Karlskrona på 1:a maj. Då delar föreningens styrelsemedlemmar traditionellt ut reveljkort till deltagarna i marschen. Korten innehåller flera vyer ifrån nutida Karlskrona och till dessa bifogas texter av tidigare ordf. Bert Svanstein. Efter reveljmarschen har föreningen öppet hus i lokalen, numera belägen i KFUM-gården Alamedan 11.
Två milstolpar i föreningens historia var 1980, då staden 300-års jubilerade samt 1984 då ”Hembygdens år” firades på Skansen i Stockholm.
År 1980 vid sjösättningen av HMS Carlscrona, det nya långresefartyget, i närvaro av konungen, försvarsministern och marinchefen, kungjordes att Föreningen Gamla Carlscrona överlämnar till fartyget paradflagga samt 5 st. medlemssköldar. Därefter har under åren fartygsbefälen i samarbete med föreningen, på långresorna, åt besättningen tillhandahållit ett speciellt Carlscronagram med fartyget och varvets mastkran som motiv.
1980 blev ett år fyllt av begivenheter, Karlskrona stad fyllde 300 år och Karlskrona privilegiedag den 10 augusti firades bland annat med en jubileumsmarsch genom staden. Den startade utanför FGC:s dåvarande föreningslokal och i täten före ABF:s musikkår gick, som symbol för sjömannen och hans lilla vän, två ”Frassar” iförda skeppsgosseuniformer och två ”Klauror” klädda i den vackra blekingska folkdräkten.

Den största händelsen under jubileumsåret, för föreningens vidkommande, var att FGC vid fullmäktiges årssammanträde 18 december på Konserthusteatern tilldelades Karlskrona kommuns kulturpris. Bert Svanstein mottog priset ur fullmäktigeordförande Göte Telleborns hand. Detta har sporrat till fortsatt intensiv verksamhet och medlemsantalet är år 2002 ca 4.200.
För att manifestera jubileumsåret sålde FGC ett antal olika minnessaker såsom tenntallrikar med föreningens emblem samt kaffeskedar med dito emblem även ett visst antal numrerade sjömansskulpturer utförda i trä av signaturen HästöKalle. Dessutom sålde FGC också en mycket vacker jubileumsalmanacka med motiv från staden.

1984, då ”Hembygdens år” firades, anlände tidigt på morgonen, före övriga i styrelsen, föreningens dåvarande ordförande Erland Janner och sekr. Sten A. Petersson i bil till Skansen i Stockholm. De hade en blekingseka på släp med sig. På frågan var föreningen skulle placera sig, gjorde vakten honnör och meddelade: ”Som landets största hembygdsförening skall ni ha den främsta platsen, på öppna planen framför Seglora kyrka”. Det var ett stort ögonblick!
De båda representanterna fällde glädjetårar av rörelse – Föreningen Gamla Carlscrona hade blivit, var och är störst i Sverige!
I samband med Stockholmsbesöket visade föreningen sina filmer för medlemmarna från Stockholmsregionen i Medborgarhuset på Söder. Detta blev uppskattat och uppföljdes vart tredje år under resten av 80- och 90-talen.
Föreningen Gamla Carlscrona börjar nu synas alltmer utåt i olika sammanhang. Det ansågs allmänt bland företag och föreningar i landet som en ära att få besök av Sveriges radios programledare Bertil Perrolf och få medverka i programmet ”Skivor till Kaffet”. Ett sådant sändes från föreningslokalen i början av 80-talet.
Under årens lopp har många gåvor skänkts till föreningen. För att nämna en gåva bland många är den som föreningen erhöll i mitten av 70-talet från fanjunkaren Olle Olsson vid I 11 i Växjö, tidigare placerad i Karlskrona. Det är en samling amatörfotografier med stadsvyer från Karlskrona ordnade i album, totalt 5017 stycken tagna under 40- och 50-talen.

Den 9 april 2000 började en ny era i föreningens historia med invigningen av den nya föreningslokalen belägen i KFUM-gården på Alamedan 11. Denna anrika lokal, i en av de få byggnader som finns kvar från stadens tillblivelse, ger medlemmarna möjlighet att studera i föreningens bibliotek, titta på film, handla vid försäljningsdisken eller bara njuta av atmosfären.
Styrelsen får hjälp av medlemmarna vid utskick av kallelse och medlemsblad, försäljning i marknadsstånd, bildvisning och mycket annat. Styrelsen är organiserad i olika kommittéer. På initiativ av Bert Svanstein är FGC remissinstans för byggnadsärenden. Styrelsen är glad och stolt över att få vara remissinstans åt kommunen och att man där är lyhörd över våra uttalanden. Några byggnader har föreningen lyckats rädda under årens lopp, bl. a. Tyska Bryggeriet. Här är medlemsbladet en viktig tillgång där vår verksamhetsrapport med vad vi behandlat under året når varje medlem och även genom vår hemsida.

En förening blir aldrig större eller starkare än vad medlemmarna gör den till.
Alla dessa människor som arbetat och arbetar för föreningen varav några nämnts har alla på något vis, just då varit oumbärliga, och det är de, som gett föreningen den status vi åtnjuter och som präglar det som idag är Föreningen Gamla Carlscrona. Besök oss på lokalen eller hemsidan och bli gärna medlem.