Till Lärare

Upptäck hur Föreningen Gamla Carlscrona kan vara en resurs i skolarbetet! 

Vi vill vara en angelägen mötesplats för ett livslångt lärande och ett komplement till skolans undervisning. Vi samarbetar gärna på olika sätt med skolan.

Föreningen har ett bibliotek med inriktning Karlskrona och ett bildarkiv med bilder och filmer från olika epoker i Karlskrona.

Vi har även ett intresse av att samla in skolungdomars arbeten om Karlskrona som en del i insamlandet av dokumentation av Karlskrona.

Kontaktperson:

Lars-Göran Boström
Styrelsens ordförande
070-799 11 78