Här har du möjlighet att söka fakta om
stadens historia uppdelat på tre kategorier.

 

Dessa sammanställningar av fakta baseras på vår
årsbok 2006:

Länkar till det förflutna
”Lär känna din stad”

Författare är Ingemar Fredriksson

Det är slumpvis utvalda pusselbitar ur stadens historia.

Många har sagt att

”Det hade jau inte ein auning om”

Har du kommentarer eller förslag på kompletteringar.

Hör av dig!