FGC Kultur-stipendium

Föreningen Gamla Carlscrona har under många år delat ut två stipendier till ungdomar från Karlskrona kommun som har för avsikt att utbilda sig inom musik, dans, sång eller teater.

För tillfället är stipendiet under omarbetning.