Publicerad på

Årsmötet avklarat

Föreningen har i oktober genomfört ett ”coronasäkrat” försenat årsmöte i Konserthusets foajé.
Årsmötet valde då Britt Hillborg till ny ordförande efter avgående Rolf Andersson.
Vid efterföljande styrelsemöte med konstituering tillsattes funktionerna för övrig styrelse samt bemanning i de olika kommittéerna.
Den nya styrelsen med kommittéer kan du se under ”Om föreningen / Styrelsen”.