Publicerad på

Inbjudan till Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte 2020!

Under förutsättning att smittorisken för covid-19-pandemin inte tilltar, så kommer Föreningen Gamla Carlscrona att genomföra årsmötet 2020 enligt följande:
                Tid: Lördag 3 oktober kl. 16.00
                Plats: Konserthusets foajé, Stortorget i Karlskrona
Givetvis kommer alla Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer att följas varvid bl.a. följer, att även om lokalen är rymlig så begränsas antalet till max 50 deltagare. På agendan sedvanliga årsmötesförhandlingar med genomgång av verksamhetsberättelse, revisorernas rapport och förrättande av val till styrelse enligt valberedningens förslag.
Välkomna!