Publicerad på

Årsmötet 2020 ställs in!

Årsmötet 21 mars är inställt!
På grund av smittrisker och allmän oro har FGS;s styrelse beslutat ställa in det planerade årsmötet 21 mars.
Nytt datum för årsmöte bestäms senare beroende på då rådande förhållanden.
I enlighet med detta har också beslutats att alla närliggande aktiviteter ställs in;
      ∗ 21 mars – Årsmötet
      ∗ 1 april – Öppet hus i föreningslokalen
      ∗ 23  april – ”Gissa bilden”
      ∗ 1 maj – Reveljen med Öppet hus i föreningslokalen
      ∗ 6 maj – Öppet hus i föreningslokalen
För årets ”Vårresa med buss” uppdaterar vi efter hand informationen.
/Styrelsen, Föreningen Gamla Carlscrona